Vanuit openheid samenwerken
GESCHEIDEN OUDERS
 
INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS
Beide ouders hebben recht op basisinformatievoorziening. Daarom
ontvangen beide ouders een schoolgids met de jaarplanning. De
nieuwsbrieven worden, nadat ze via de mail zijn verspreid, op de
website van de Jozefschool geplaatst. Op de website vindt u veel
informatie over de groepen en over bijzondere gebeurtenissen.
Extra informatievoorziening zoals oproepen voor ouderhulp lopen
via de ouder waar het kind de meeste tijd doorbrengt.

ONDERLINGE AFSTEMMING
In principe is het aan de ouders om die informatie onderling af te
stemmen waar nodig. Beide ouders worden in staat gesteld om 2 en
soms 3 x per jaar op de 10-minutenavonden te komen om informatie
van de leerkracht over hun kind te ontvangen. De data zijn
opgenomen in de jaarplanning. In het belang van de kinderen
streven we ernaar om deze gesprekken met beide ouders tegelijk te
voeren. In situaties waarin dit (nog) niet haalbaar is, informeert de
leerkracht beide ouders apart en worden er twee gesprekken van
10-minuten ingepland. Bij extra gesprekken over leerlingen loopt de
communicatie via de ouder waar het kind de meeste tijd woont.
Telefonische verzoeken om een extra gesprek lopen via directie
en/of intern begeleider.
 
BELANG VAN HET KIND
Gelukkig lukt het de meeste ouders na een scheiding om in het
belang van de kinderen er samen voor te zorgen dat beide ouders
goed geïnformeerd zijn. In de gevallen wanneer er sprake is van een
vechtscheiding zijn we genoodzaakt om ons aan bovenstaande regels
te houden. School kan en wil geen medium zijn om tussen onderlinge
conflicten te gaan staan. Wel kunnen we u adviseren waar uw hulp
kan krijgen om de communicatie beter te laten verlopen.