Vanuit openheid samenwerken
GYMROOSTER 2017-2018
 
MAANDAG
8.30-9.15 uur - Groep 6
9.15-10.00 uur - Groep 5/6
10.30-11.15 uur - Groep 5
11.15-12.00 uur - Groep 4

13.15-14.00 uur - Groep 7
14.00-14.45 uur - Groep 8

 
DINSDAG
9.30-10.15 uur - Groep 2/3
10.15-11.00 uur - Groep 3
11.15-12.00 uur - Groep 3/4

 
WOENSDAG
11.15-12.00 uur - Groep 6

 
DONDERDAG
10.30-11.15 uur - Groep 3/4
11.15-12.00 uur - Groep 3

 
VRIJDAG  
8.30-9.15 uur - Groep 5/6
9.15-10.00 uur - Groep 2/3
10.30-11.15 uur - Groep 4
11.15-12.00 uur - Groep 7

13.15-14.00 uur - Groep 5
14.30-15.15 uur - Groep 8

 
INFORMATIE
De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x 45 minuten per week gym in de
gymzaal van het naast de school gelegen dorphuis 't Centrum.
Maandag geeft de vakleerkracht Meriam Groot de gymlessen.
Dinsdag geeft een vakleerkracht ook de gymlessen. Woensdag,
donderdag en vrijdag geeft de eigen leerkracht de gymlessen.
Bij de gymlessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht.
Als uw kind om een of andere reden niet kan gymmen, geef het
dan een briefje mee. De kleutergroepen 1 en 2 gebruiken zo nodig
dagelijks de eigen gymzaal van de school.
 
ZWEMROOSTER 2017-2018

DINSDAG
14.00-14.30 uur - Groep 7
14.30-15.15 uur - Groep 8

DONDERDAG
13.30-14.00 uur - Groep 5
14.00-14.30 uur - Groep 6
14.30-15.00 uur - Groep 5/6

 
INFORMATIE
In de zomermaanden (10 weken) zwemmen de groepen 5 t/m 8
in het openluchtzwembad 't Hemmerven. De zwemles duurt
30 minuten. De groepen gaan per fiest onder begeleiding van de
leerkracht en ouders. Bij minder goed weer wordt op de dag zelf
door de leerkrachten in samenspraak met het zwembadpersoneel
besloten of de zwemles wel of niet doorgaat. U geeft dus altijd
zwemkleding mee. Als u kind om een of andere reden niet kan
zwemmen, geef dan een briefje mee.