Vanuit openheid samenwerken
VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Het vakantierooster is geheel conform het regionale adviesrooster.
Naast het adviesrooster zijn er een paar studiedagen voor het team
gepland en zijn er extra vrije middagen.
 
Eerste schooldag 2017-2018
Maandag 4 september 2017

Laatste schooldag 2017-2018
Vrijdagochtend 20 juli 2018
 
VRIJE DAGDELEN 
Deze vrije middagen zijn alleen bestemd voor de kinderen.
De leerkrachten zijn op school.
 
 
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie za 21-10-2017 t/m zo 29-10-2017
Kerstvakantie za 23-12-2017 t/m zo 7-1-2018
Voorjaarsvakantie za 24-2-2018  t/m zo 4-3-2018
Paasweekend vr 30-3-2018 t/m ma 2-4-2018
Koningsdag vr 27-4-2018
Meivakantie/Bevrijdingsdag za 28-4-2018 t/m zo 6-5-2018
Hemelvaartsweekend do 10-5-2018 t/m zo 13-5-2018
Pinksterweekend za 19-5-2018 t/m di 22-5-2018
Zomervakantie Za 21-7-2018 t/m zo 2-9-2018
Eerste schooldag Maandag  3 september 2018
 
Vrije dagdelen (alleen voor de kinderen)
Vrijdagmiddag voor kerst 23 -12-2017
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 20 -7-2018
 
Studiedagen (voor de leerkrachten)
We hebben een aantal momenten aan de vakanties , weekenden gekoppeld en verzoeken u daarbuiten i.v.m. de leerplicht geen extra aanvragen voor vrije dagen in te sturen 
vrijdag 22-9-2017  1 t/m 8 Trendanalyse, PBS
Zelfverantwoordelijk leren
dinsdag 17-10-2017  1 t/m 8 Stichting-dag SKO De Streek
Lerende organisatie
vrijdagmiddag 20-10-2017  gr 5 t/m 8 Groepsplannen
vrijdagmiddag 26-1-2018    gr 1 t/m 8 Presentaties werkgroepen
vrijdagmiddag 23-2-2018  gr 1 t/m 8 Horeb, trendanalyse
vrijdagmiddag 6-4-2018    gr 1 t/m 8 Zelfverantwoordelijk leren
woensdag 23-5-2018 gr 1 t/m 8 PBS, teamevaluatie en vooruitblik
vrijdagmiddag 22-6-2018 gr 5 t/m 8 Digitale spoor
vrijdagmiddag 29-6-2018 gr 5 t/m 8 Groepsplannen
 
Verplaatste dagdelen  
Donderdagmiddag voor de kerst
13.15-15.15 wordt 17.00-19.00
21-12-2017
Donderdagmiddag van de Fancy Fair
13.15-15.15 wordt 18.30 uitlopend naar 21.30
22-3-2018
  
AANVRAAG VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
Aanvraag van verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. In de
leerplicht staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van
de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op de regel mogelijk.
 
BIJZONDERE GEVALLEN
Bijzondere gevallen zijn:
Bruiloft en begrafenis van bloed- of aanverwanten.
Als de werkgever verklaart, dat u geen vrij kunt krijgen tijdens de
schoolvakanties. Als uit de aard van uw beroep blijkt, dat u tijdens
de schoolvakanties geen vrij kunt nemen. Als blijkt dat u om een
medische reden met vakantie moet gaan.
 
AANVRAAG EXTRA VERLOF
Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de
directie, die dan op grond van de bovenstaande normen zal
beoordelen of er toestemming gegeven zal worden. Deze aanvraag
moet tijdig voor de bedoelde datum van vrijstelling ingeleverd
zijn bij de directie.
 
VERKRIJGBAARHEID AANVRAAGFORMULIER
Een aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties zijn
verkrijgbaar bij de directie. Bedenk echter wel:
Extra vakantieverlof kan niet vallen in de eerste 2 weken na de
zomervakantie. Door buiten de schoolvakanties weg te gaan,
ontneemt u uw kind enkele dagen onderwijs. U draagt daarvoor
zelf de verantwoording. Wij houden een schriftelijk
verzuimregistratie bij die voor de leerplichtambtenaar en de
inspectie ter inzage ligt. Bij veelvuldig verzuim wordt contact
opgenomen met de leerplichtambtenaar.
 
ZIEKMELDING VAN UW KIND
Is uw kind ziek dan melding voor 8.00 op het Ouderportaal.
En anders belt u dan tussen 8.00 en 8.30 uur
naar school om dit door te geven: T 0228 54 1456