Vanuit openheid samenwerken
COMMUNICATIE

Een tweetal vormen van informatievoorziening naar de ouders.
 
1
NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en wordt per e-mail in
pdf-formaat verspreid. In de nieuwsbrief worden vooral algemene
schoolzaken gepubliceerd.

DOWNLOAD NIEUWSBRIEF            
De laatste Nieuwsbrief (feb 2018).               Hieronder de bijlage bij Nieuwsbrief. 
Klik op het onderstaande logo.                         Het betreft Onderzoek Schooltijden.
            
                            


Hieronder kunt u de aanvraag                          Info over "Passend Onderwijs".
voor extra vakantieverlof
downloaden
     
                             
                    
ARCHIEF NIEUWSBRIEF
2017-05 mei
2017-04 april
2017-02 februari
2016-11 november
2016-09 september
2016-06 juni
 
2
SCHOOLKRANT
De Schoolkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven in een
papieren formaat. De inhoud van de schoolkrant kenmerkt zich door
eigen leerlingwerk, van en voor de leerlingen.