Vanuit openheid samenwerken

thema vroeger en nu

februari 2018
Thema vroeger en nu

We zijn bezig met het maken van een tijdlijn. Een tijdlijn van ons eigen leventje: vanaf 2009/2008 tot nu. Met foto's en verhaaltjes wordt de tijdlijn ingevuld. Prachtig! Zelfs fotootjes van echo's worden eraan gehangen. Zo kunnen we het hele korte leventje mooi overzien en we komen er al achter, dat je zonder foto's echt weinig nog weet van wat er ooit gebeurd is. Ook hebben we naar stambomen gekeken.

Daarnaast hebben de kinderen in groepjes een tijdlijn ingevuld vanaf 1900 tot nu. Verschillende onderwerpen hebben ze nagezocht op de computer: vervoer, school, spelletjes, gebouwen enz. Met behulp van het nieuw geleerde op Word ( het knippen en plakken van plaatjes ) is de tijdlijn mooi versierd. Tot slot mochten de groepjes hun poster van de tijdlijn voor de klas presenteren.

januari 2018
Allemaal een heel gelukkig nieuwjaar!!!

Op de computer leren de kinderen de eerste vaardigheden met Word. Het typen van verhaaltjes en het zoeken naar plaatjes. Dan plaatjes knippen en plakken. Wat gaat dat al goed. Ook thuis wordt er veel geoefend!
De kinderen gaan in de komende weken boekpresentaties houden. Ze hebben allemaal een datum mee naar huis gekregen en een formulier met tips om een boekbespreking te maken. Spannend, maar heel leuk!!

Sinterklaas 2017
Vandaag hebben we met z'n allen genoten van het bezoek van
Sinterklaas en zijn Pieten. Het verhaal over Rico en de verwisselde
schoenen kreeg nog een spannende wending toen Pablo
gearresteerd werd. Gelukkig is alles goed gekomen en zijn  alle
schoenen weer terug op hun plek.
Naast de ontknoping van het verhaal hebben we lekker gewerkt
aan verschillende opdrachten in een circuit, cadeautjes uitgepakt
en een optreden verzorgd voor Sinterklaas.
November

Sint Maarten is inmiddels geweest, maar toch willen we de mooie
lampions nog met u delen. Met verschillende groepen door elkaar
hebben we er hard aan gewerkt.Groep 5 is weer begonnen!

Inmiddels zijn er al weer een paar weken verstreken sinds de zomer-
vakantie. En wat hebben we al veel gedaan.
We hebben gewerkt aan het thema en de bijbehorende viering over de
aarde. We zijn druk aan het oefenen met klokkijken. En ook het eerste
huiswerk is al mee naar huis. Op de woordenschatmuur hangen al veel
woorden die we willen leren.
Tijdens de Kanjertraining horen we hoe Max een zwerver ontmoet, maar
onder andere ook hoe we stevig kunnen staan en hoe we conflicten
kunnen oplossen.
Het eerste voorleesboek over Pudding Tarzan is al uit en nu genieten we
van de GVR.
Ook hebben we voor het eerst kennis gemaakt met De Atlas. Het blijkt
dat we samen al best wel veel landen kennen.

We gaan er samen een heel leuk en leerzaam jaar van maken.

onze woordenschatmuur

Onze wereldbollen